Người bệnh

Tại One Community Health, chúng tôi cam kết giúp mọi người sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Khi bạn đến thăm chúng tôi để chăm sóc y tế, chúng tôi muốn bạn cảm thấy được chào đón và thoải mái. Chúng tôi cũng muốn bạn là một đối tác trong chăm sóc của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là để bạn hiểu, đặt câu hỏi và nhận thức được rằng bạn có thể hợp tác với nhân viên để đưa ra lựa chọn cuộc sống sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn.

Thanh toán & Tài chính

Chúng tôi chấp nhận nhiều lựa chọn thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình CA được bảo hiểm, các chương trình Medicare, Medicare Advantage, Medi-Cal, Managed Care Medi-Cal, một số chương trình sử dụng lao động thương mại và tự thanh toán theo thang phí trượt theo quy mô gia đình và thu nhập.

One Community Health được liên kết với Tập đoàn y tế River City IPA. Tập đoàn y tế River City IPA, hợp đồng với hầu hết các chương trình chăm sóc được quản lý Medi-cal cho các dịch vụ chăm sóc chính và chuyên khoa. Bạn nên luôn luôn kiểm tra với chương trình bảo hiểm của mình để xác nhận xem họ có hợp đồng trực tiếp với One Community Health hay thông qua IPA của Tập đoàn Y tế Thành phố River.

Thanh toán cho bệnh nhân
Dịch vụ thanh toán của bệnh nhân tại One Community Health được cung cấp bởi văn phòng thanh toán. Để hỏi về hóa đơn bạn nhận được cho các dịch vụ y tế hoặc nha khoa, vui lòng liên hệ với văn phòng thanh toán của chúng tôi.

Giờ thanh toán
Thứ hai? Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
916 443-3299

viVietnamese