Người bệnh

Tại One Community Health, chúng tôi cam kết giúp mọi người sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Khi bạn đến thăm chúng tôi để chăm sóc y tế, chúng tôi muốn bạn cảm thấy được chào đón và thoải mái. Chúng tôi cũng muốn bạn là một đối tác trong chăm sóc của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là để bạn hiểu, đặt câu hỏi và nhận thức được rằng bạn có thể hợp tác với nhân viên để đưa ra lựa chọn cuộc sống sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn.

Lớp học và nhóm

One Community Health cung cấp một loạt các lớp học dinh dưỡng và các cuộc họp nhóm về rượu và các loại thuốc khác (AOD) để giúp bạn sống một cuộc sống lành mạnh hơn. Đây là danh sách các lớp và nhóm hiện tại của chúng tôi tại One Community Health.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những sự kiện này, xin vui lòng gọi 916 443-3299 và một trong những Đại diện Dịch vụ Bệnh nhân của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

?ang t?i !trpst#/trp-gettext>