Người bệnh

Tại Một Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi cam kết giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Quyền lợi của Bệnh nhân

Bảo mật là cốt lõi của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao. One Community Health coi trọng quyền riêng tư và bí mật của bạn. Để đảm bảo thông tin bệnh nhân của chúng tôi luôn được bảo vệ, chúng tôi đã thiết lập một số cơ chế bảo mật. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi luôn là:

  • Cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất có thể
  • Cung cấp cho bạn sự chăm sóc trong một môi trường an toàn và hiệu quả
  • Đảm bảo phẩm giá của bạn
  • Tôn trọng quyền của bạn với tư cách là một bệnh nhân

 

Chúng tôi chỉ có thể hoàn thành những mục tiêu này nếu chúng tôi làm việc cùng nhau như một nhóm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các tài liệu sau đây mô tả rights và trách nhiệm, cũng như của chúng tôi chính sách bảo mật và quyền riêng tư.

 

(Phiên bản tiếng Tây Ban Nha về Quyền và Trách nhiệm của Bệnh nhân và Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi)