Chính sách bảo mật

Thông báo về chính sách bảo mật và cách chúng tôi bảo vệ thông tin được nhập vào trang web này.

Quyền riêng tư và Bảo mật

Thông báo bảo mật này tiết lộ chính sách bảo mật cho onecommunityhealth.com. Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau:

 

  • Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách thông tin đó được sử dụng và thông tin đó có thể được chia sẻ với ai.
  • Những lựa chọn nào có sẵn cho bạn về việc sử dụng dữ liệu của bạn.
  • Các thủ tục bảo mật được áp dụng để bảo vệ việc sử dụng sai thông tin của bạn.
  • Làm thế nào bạn có thể sửa bất kỳ sự thiếu chính xác trong thông tin.

Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Thông tin
Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.

 

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, về lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, ngoài trường hợp cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ như giao hàng.

 

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các dịch vụ mới hoặc những thay đổi đối với chính sách bảo mật này.

 

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn
Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ địa chỉ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện những việc sau bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

 

  • Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.
  • Thay đổi / chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Bày tỏ mối quan tâm của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

 

Liên kết
Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web khác như vậy. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình lưu ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

 

Bảo vệ
Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó sẽ được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ và tìm “https” ở đầu địa chỉ của trang Web.

 

Trong khi chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn khi ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được giữ trong một môi trường an toàn.

 

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 916 443-3299.