Tài nguyên

One Community Health cam kết cung cấp thông tin và công cụ cần thiết để quản lý tốt nhất sức khỏe của bạn.

Cập nhật những câu chuyện về One Community Health trong các tin tức, sự kiện sắp tới, nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, kết nối với các đối tác cộng đồng của chúng tôi và kiểm tra các cơ hội để gửi đề xuất làm việc cho chúng tôi.

Những cơ hội

Đề xuất và đấu thầu
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các giá thầu và đề xuất sau đây:
Yêu cầu đề xuất dịch vụ xử lý chất thải nguy hại sinh học

viVietnamese