Dịch vụ

One Community Health cam kết giúp mọi người sống cuộc sống lành mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Khi bạn đến một trong những trung tâm y tế của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái và là đối tác trong sự chăm sóc của bạn.

Đội ngũ chuyên gia y tế của chúng tôi? Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để đáp ứng tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn.

Sức khỏe hành vi

One Community Health có một lịch sử lâu dài trong việc cung cấp các dịch vụ lạm dụng dược chất và sức khỏe hành vi cho các bệnh nhân chăm sóc chính. Là một nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, chúng tôi chăm sóc toàn bộ cơ thể và tâm trí.

Chúng tôi sử dụng mô hình Sức khỏe Hành vi Tích hợp Hợp tác. Mô hình này cung cấp các can thiệp sức khỏe hành vi như là một phần của dịch vụ chăm sóc được cung cấp cho bệnh nhân. Có nhân viên y tế hành vi có sẵn trong môi trường phòng khám cho phép bệnh nhân có cơ hội nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết thông qua một bàn giao ấm trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của họ, theo cách trực tiếp và hợp lý hơn.

Dịch vụ sức khỏe tâm thần ở Sacramento

 • Các nhóm hỗ trợ
 • Tư vấn ngoại trú
 • Đánh giá tâm thần
 • Quản lý dược phẩm
 • Đánh giá tâm lý xã hội
 • Can thiệp khủng hoảng
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Sàng lọc bạo lực gia đình
 • Can thiệp bạo lực gia đình

Dịch vụ điều trị lạm dụng dược chất

 • Sàng lọc ban đầu
 • Đánh giá lạm dụng dược chất
 • Điều trị ngoại trú chuyên sâu và thường xuyên
 • Tư vấn nhóm và cá nhân
 • Dịch vụ cai nghiện bằng cách giới thiệu
 • Dịch vụ phối hợp với bệnh tâm thần
 • Điều trị Buprenorphin cho phụ thuộc Opioid

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1989, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một Sacramento lành mạnh hơn bằng cách tăng khả năng tiếp cận chăm sóc cho tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi, bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, định hướng hoặc khả năng chi trả. Theo dõi hành trình của chúng tôi.

viVietnamese