Dịch vụ

One Community Health cam kết giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Phòng thí nghiệm

One Community Health có các dịch vụ phòng thí nghiệm hoàn chỉnh tại địa điểm Midtown. Chúng tôi hợp tác với Chẩn đoán nhiệm vụ cho nhiều dịch vụ phòng thí nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện nhiều xét nghiệm trong phòng khám mà không cần phải thông qua phòng thí nghiệm.

kính

Dịch vụ Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm tại chỗ của chúng tôi giúp việc hoàn thành các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm trở nên dễ dàng và thuận tiện.