Một sức khỏe cộng đồng

One Community Health là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chuyên khoa chính dành riêng cho việc cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng chúng ta.

1. Will this vaccine interfere with my DNA?

No. The mRNA does not enter the nucleus of the cell, where your DNA, or genetic material, is stored. After the mRNA gives instructions to make the protein, it is destroyed by your body.

viVietnamese