Ngày thế giới phòng chống AIDS sự cống hiến của dải băng đỏ ảo - 2020

One Community Health muốn cung cấp một cách an toàn để tôn vinh những người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đã mất vì HIV / AIDS. Trong quá khứ, chúng tôi đã có những cây chiếu sáng đặc biệt trong hành lang của chúng tôi mà bạn có thể treo một thẻ với thông điệp đặc biệt. Năm nay, chúng tôi đang làm điều đó ảo.

Dải băng cống hiến ngày thế giới phòng chống AIDS - 2020

Tùy chỉnh một dải ruy băng màu đỏ ảo cho một người thân yêu mà bạn đã mất vì HIV / AIDS. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn ủng hộ đến một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức.

 

Bấm vào đây để bắt đầu: https://onecommunityhealth.wufoo.com/forms/world-aids-day-2020-virtual-ribbon/

 

Sự cống hiến của bạn sẽ được đăng trong vòng 24 giờ.